FÖRETAG

Företag i Vårdinge/Mölnbo registrerade på postnr 153 60, 153 96 och 646 93.


Bolagets namn (firma)GatuaddressPostnummerPostaddressBolagets verksamhet
AB Svensk ElinstallationJärnavägen 26153 60MÖLNBOAktiebolaget ska bedriva Elinstallationsarbete och därmed förenlig verksamhet.
ABBE's Restaurang i MölnboFagernäsvägen 2153 60MÖLNBORestaurang, pizzeria samt livsmedelsbutik.
ALFA BYGG HANDELSBOLAGÄngen 4615360MÖLNBOSNICKERI, MÅLERI, REPARATIONS- OCH BYGGNADSARBETEN
Aloes MagicSkarberga 6153 60MÖLNBOFörsäljning av aloe vera produkter samt trädgårdsprodukter och tjänster. Massagebehandlingar. Rekrytering av nya återförsäljare. Hålla föredrag och kurser och liknande verksamhet.
APRILL WISE ENTERPRISENådhammas153 60MÖLNBOArkitekt- och inredningskonsultverksamhet, konstnärlig- och för- fattarverksamhet .
ArbCareJärnavägen 26153 60MÖLNBOTrädvård, avancerad trädfällning, beskärning av träd.
ARNE REBERGS REPORTAGE, DEBATT- OCH KULTURARTIKLARSKARVIKSVILLAN153 60MÖLNBOJOURNALISTISK- OCH FÖRFATTARVERKSAMHET
ARTSUBLIMSaltkällan153 60MÖLNBOFärgsättning av miljöer huvudsakligen interiörer. Lasyrmålning, utsmyckningar, bildkonst. Försäljning av egenproducerad konst. Undervisning i konst (måleri) och färg, film, konsthistoria.
ArtSublim ABSaltkällan153 60MÖLNBOBolagets verksamhet är att bedriva konst, måleri, färgsättning, utbildning samt därmed förenlig verksamhet.
Ashtanga-Yoga Center GnestaDovhjortsvägen 16153 60MÖLNBOFöretaget bedriver undervisning i Ashtanga-Yoga.
Askemark klädkonsultLövhyddevägen 6153 60MÖLNBOImport, export, tillverkning och försäljning av kläder, accessoa- rer och därmed förenlig verksamhet.
B-E Brodin Skog & TaxiJohannedalsvägen 10153 60MÖLNBOTaxiverksamhet. Skogsbruk.
Bemanning R Frennesson ABRallarens Väg 10153 60MÖLNBOFöremålet för bolagets verksamhet skall vara uthyrning av perso- nal inom transport, lager och mässor samt därmed förenlig verksam- het.
BERNDT ABRAHAMSSONUSTA GÅRD153 60MÖLNBOKONSTRUKTION, TILLVERKNING OCH FÖRSÄLJNING AV PROVTAGNINGSUTRUSTNING OCH TILLBEHÖR FÖR MARINA UNDERSÖKNINGAR
Berrys Mur & PutsNysund 1:2153 60MÖLNBOFöretaget skall utföra betong- och murningsarbeten i samband med ny-, till- och ombyggnad av fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Bit & Byte Förvaltning ABSolstugan153 60MÖLNBOBolaget skall bedriva konsultverksamhet inom databranschen samt idka därmed förenlig verksamhet.
BRUKSKÖRNING, B. ANDERSSONEDESTA GÅRD153 60MÖLNBOSKOGSVÅRD, SKOGSKÖRNING MED HÄST
Butterfly massage, friskvård & consultingMjölnarstigen 3153 60MÖLNBOMassagebehandling för privat- och företagskunder, friskvårdskonsultation för privat- och företagskunder.
Byggmani ABLillhaga, Edesta 4153 60MÖLNBOAktiebolaget ska bedriva byggnads- och inredningssnickeri samt fastighetsskötsel och därmed förenlig verksamhet.
Ceylan MatlagningEdesta 51153 60MÖLNBOKonsultverksamhet inom restaurangbranschen såsom försäljning, matlagning, servering och städning.
DEWDROPSLomvägen 6153 60MÖLNBOKognitiv psykoterapi. Handledning.
DOM-BYGGEROSENDALSVÄGEN 35153 60MÖLNBOBYGGNADSKONSULT
DURINNSkolvägen 12153 60MÖLNBOHandel med konst, layout och konsultion, affärsverksamhet. Göra original till annonser och tidningar. Handel med serier.
Edesta GårdAsplunda, Edesta Gård 18153 60MÖLNBOFörvaltning av skogs- och lantbruksfastighet.
Enginehouse swedenJohannedalsvägen 6153 60MÖLNBOMotortrimning samt motorreparationer.
ERGI MASKINKONSULTMJÖLNARSTIGEN 11153 60MÖLNBOMEKANISK KONSTRUKTION, PLANERING, TILLVERKNING OCH KONSULTATION
Firma Helena Hildur W.Kvarnvägen 1153 60MÖLNBOKonstnärlig verksamhet samt verksamheter baserade på dessa kunska- per och erfarenheter såsom undervisning (även med läkepedagogiska /terapeutiska inslag) och konsultverksamhet. Praktiskt arbete med färgsättning och måleri.
Firma Mikael KimsjöLövnäsvägen 6153 60MÖLNBOAffärskonsult med inriktning på företagsförvärv, investeringar, och dylikt. Fastighetsrelaterade projekt. Redovisningsuppdrag.
FIXAR och DONAR Trädgårds och Fastighetsservice SödertäljeRosendalsvägen 15153 60MÖLNBOSkötsel och anläggning av tomter, parkmark, grönytor och planteringar. Fastighetsservice, förvalta, reparera, städa samt skötsel i och kring fastigheter. Transporter i anslutning till ovan nämna verksamhet. Äga fastigheter. Äga och försälja maskiner och fordon i anslutning till ovan nämnda verksamhet.
Fotograf Bosse FolckerTrollvägen 9 A153 60MÖLNBOFotografering och filmning. Bildbearbetning. Överföring av äldre videoband till CD och DVD. Smalfilmsöverföring till DVD. Foto och datautbildning och därmed förenlig verksamhet.
Fotograf Leif W Lindgren, Bildspelsstudion Östra Sörmland AktiebolagStene153 60MÖLNBOBolaget skall driva produktion av bildspel, ateljefotografering, köp och försäljning av fotografisk utrustning, anordna fotografis- ka kurser, försäljning av fotomaterial till press, producera vi- deofilmer samt bedriva forskning rörande fototeknik och ävensom därmed förenlig verksamhet.
Frecat ljudsnickeriFjällvägen 1153 60MÖLNBOTillverkning och försäljning av musik och ljudutrustning.
Fredrik Larssons byggserviceHögfors 20153 60MÖLNBOByggnads arbete.
Geist HälsocoachingSkillöt 12153 60MÖLNBOCoachning kring uteaktiviteter och hälsocoachning.
GEMARO HandelsbolagSkolvägen 7-11153 60MÖLNBOProduktion, konstruktion, reparation, konsultation inom maskin- och fordonsteknik inkl elektronik/data samt framställning av dokumentation och trycksaker inom dessa områden, samt därmed fö- renlig verksamhet.
GH's Trä & DesignLomvägen 8153 60MÖLNBOSnickerimontering, inredning, revnovering och försäljning av kök- sinredning, inredning och ideér om ombyggnader samt montering.
Gnesta Frukt & GröntSödra Stenegård153 60MÖLNBOGrossist köper in och levererar frukt, grönsaker, ägg och rot- frukter till hotell och restauranger.
Grönbrink HandelsbolagHögfors153 60MÖLNBOFastighetsförvaltning.
Hagstugan idé & design Ekonomisk föreningHagstugan153 60MÖLNBOFöreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intressen genom ekonomisk verksamhet i vilken medlemmarna deltar som leverantör och eller genom att uträtta arbetsuppgifter i anslutning till den löpande verksamheten. Verksamheten innefattar hantverksarbete i form av konsthantverk, egen design och tillverkning av inredningsprodukter, möbler och trädgårdsprydnader för privatpersoner. Verksamheten innefattar även förädling och reparationer av gamla ting inom samma branch. Föreningen ska främja medlemmarnas hantverksutövande och i verksamheten ingår även försäljning och förmedling av produkter och tjänster producerade av medlemmarna.
Hallencreutz KommunikationFagersvik153 60MÖLNBOKonsultverksamhet såsom handledning vid införande av kvalitets- system såsom ISO 9000 samt handledning vid arbete med ständiga förbättringar, information, företagsutveckling och utbildning.
HANDELSBOLAG ORTABSDammgården153 60MÖLNBOLÄKARPRAKTIK SAMT KONSULT- OCH UTBILDNINGS- VERKSAMHET AVSEENDE SJUKVÅRD
Handfast fastighetshantverkEdesta 12153 60MÖLNBOFastighetsskötsel och snickeriarbeten. Konsulttjänster inom informations- och kommunikationsteknik.
Hemiur AktiebolagNådhammar 12153 60MÖLNBOBolaget skall driva arbete inom det medicinska området med huvud- saklig inriktning på gynekologi och obstetrik, barnlöshet, psyko- mental utveckling och miljömedicin. Verksamheten kommer att bestå av klinisk verksamhet, utbildning, undervisning, utveckling, forskning, publikationer samt handel med värdepapper, konstföremål och blommor.
Herr Erik K konfektion & uniform HandelsbolagÄngen 46153 60MÖLNBOInköp samt försäljning av konfektion, uniformer, ekipering och skor.
HÅKAN SUNDBORG PERSONALUTBILDNINGSandsborg153 60MÖLNBOKONSULTATIV VERKSAMHET INOM ADB, HANDEL, EKONOMI OCH UTBILDNING
Hållbar Framtid AW153 60MÖLNBOMiljöverksamhet, kurser, utbildning, uteundervisning, läger, för- fattarskap samt utveckling.
HÅRSTUBBETKvarnvägen 6153 60MÖLNBOFRISÖRSALONG
Iron ProductionsJohannedalsvägen 9153 60MÖLNBOFramställning av reportage, illustrationer, bilder, text, fotografering och layout åt tidningar med inriktningen motorfordon
Jan Löwstedt AktiebolagJägerdalsvägen 13153 60MÖLNBOBolaget skall bedriva konsultativ verksamhet inom området ekonomi och organisationsutveckling, handel med värdepapper och fastighe- ter samt idka därmed förenlig verksamhet.
JELTECMOLSTABERGS SÄTERI153 60MÖLNBOIMPORT OCH POSTORDERFÖRSÄLJNING AV HEM- OCH HOBBYELEKTRONIK
JL's MarkplanRosendalsvägen 31153 60MÖLNBOMarkentreprenad såsom Va-arbeten, grundarbeten, betongarbeten samt finplaneringsarbeten, konsulttjänster till andra byggföre- tag.
Johannedals Bygg Mölnbo ABJohannedalsvägen 13153 60MÖLNBOBolaget skall bedriva byggnation-, reparation- och underhåll av fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Kallin Göran Alf Abygg AktiebolagÄngen 46153 60MÖLNBOBolaget skall bedriva byggnadsentreprenad och därmed förenlig verksamhet.
Kareri konsultÄngen153 60MÖLNBOKonsultverksamhet inom analytisk kemi, organisationsformer, teknik och kunskapsöverföring, hästuppfödning, informationsteknologi och därmed förenlig verksamhet.
Knutstorps hantverkstjänstKnutstorp 1153 60MÖLNBOGlasmästeri och bygg.
KompetenskorgenMjölnarstigen 34153 60MÖLNBOUtbildning i sjukvård, tex HLR, D-HLR,L-ABC.Konsultuppdrag inom sjukvård.
KUHFUSS BYGG OCH SNICKERINÅDHAMMAR GÅRD153 60MÖLNBOBYGGNADSVERKSAMHET, FINSNICKERIER SAMT ÄVEN KONSTNÄRLIG VERKSAMHET
Kurskonsult Björn ErikssonAllévägen 8153 60MÖLNBOPlanera och genomföra kurser i företagsfrågor inom företag, organisationer och förvaltningar samt konsultuppdrag inom utbildningsområdet.
L. EL-PERSKILLÖT153 60MÖLNBOELINSTALLATIONER
LABORATORIUM RAPHAELBOX 13153 60MÖLNBOFORSKNING, TILLVERKNING OCH FÖRSÄLJNING AV HOMEOPATISKA PRODUKTER OCH KOSMETIK
LASSE LUNDGREN ALLSERVICEKLOCKARGÅRDEN153 60MÖLNBOFASTIGHETS- OCH TRÄDGÅRDSSKÖTSEL
Linnells byggLövkulla153 60MÖLNBOByggnads- och snickeriarbete inkluderat allt från köpt tomt till nyckelfärdigt hus samt höjdarbeten såsom t.ex. trädfällning "gren för gren", snöskottning av tak mm.
LK-Antik Inredning- o Konsult AktiebolagAlpvägen 12B153 60MÖLNBOBolaget skall bedriva inköp och försäljning av antika gods samt VVS-konsultationer ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
LPB FormMjölnarstigen 9153 60MÖLNBOFormgivning med textil och grafisk inriktning i huvudsak, även hantverk.
Lucky 21 Casino ABFristavägen 4153 60MÖLNBOBolaget skall bedriva casinoverksamhet, uthyra och sälja casinoutrustning bedriva konsultverksamhet i anslutning till nämnda verksamheter samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
Lugnets BigårdarAlpvägen 20153 60MÖLNBOBiodling. Handel med honung och andra bi-produkter. Förädling av honung och andra bi-produkter.
M.A Puts & Mur TeknikÄngen 66153 60MÖLNBOUtföra murputs och byggnadsarbeten. Handel med byggnadsmaterial.
Mariana Music AktiebolagNysunds Gård153 60MÖLNBOBolaget skall producera noter, musikprogram samt idka hästavel och därmed förenlig verksamhet.
Mariell StrandHögberga Gård 1153 60MÖLNBOJordbruk, skogsbruk, hyra ut lokaler och mark samt uthyrning av arbetskraft inom entreprenadsektorn.
Mats Larsson Åkeri ABSjövreten153 60MÖLNBOFöremålet för bolagets verksamhet är transportverksamhet samt renhållning och därmed förenlig verksamhet.
MCCB REDOVISNING OCH FÖRETAGSADMINISTRATIONSÖDRA STENE GÅRD153 60MÖLNBOBOKFÖRING, BOKSLUT, ADMINISTRATION, MARKNADS- FRÅGOR, UPPLÄGGNING AV DATAPROGRAM SAMT DEKLARA- TIONSVERKSAMHET
MEDICINSK FOTVÅRD, KATARIINA ERICSON-SIRÉNSTENBYVÄGEN 4153 60MÖLNBOMEDICINSK FOTVÅRD SAMT DÄRMED FÖRENLIG HANDEL
Mikael Kimsjö ABLövnäsvägen 6153 60MÖLNBOAktiebolaget ska bedriva, konsultverksamhet inom managementfrågor, företagsutveckling, fastighetstransaktioner, redovisning och därmed förenliga uppgifter. Bolaget bedriver verk- samhet inom fastighetsutveckling, byggnation, och därmed förenliga entrepenadarbeten.
MKM Produktion Enskild näringsidkareGenvägen 1153 60MÖLNBOBygg, smide, städ, mekanisk verkstad - allt inom bygg.
MN ErgoLomvägen 6153 60MÖLNBOMassage, arbetsterapi och hantverk.
MysPysarRösjövägen 2153 60MÖLNBOFörsäljning, tillverkning och design av personifierade konfektionsprodukter och inredningsprodukter med broderade motiv. Beställning via postordersajt. Design och produktion av hemsidor.
MÖLNBO BIL & MASKIN ALLSERVICE HANDELSBOLAGJärnavägen 26153 60MÖLNBOBILVERKSTAD MED ALLSERVICE OCH FÖRSÄLJNING
Mölnbo Saltrums behandlingSläntvägen 6153 60MÖLNBOKroppsbehandling.
Mölnbo Ved & SågGenvägen 2153 60MÖLNBORörelsen ska bedriva bilreparationer, ved och sågning och därmed förenlig verksamhet.
MÖLNBO VÄRMESERVICE, BIRGER YLIKANGASKROKVÄGEN 4153 60MÖLNBOFÖRSÄLJNING OCH INSTALLATION AV VILLAPANNOR SAMT DÄRMED FÖRENLIG SERVICEVERKSAMHET
NEVENKA StädGenvägen 1153 60MÖLNBOFöretagets verksamhet är att bedriva lokalvård och flyttning.
NightflavoursBalsberga 15153 60MÖLNBOWebb-butik, med försäljning av erotiska hjälpmedel och heminredning och därmed förenlig verksamhet.
Norra Stene SkafferiNorra Stene153 60MÖLNBOOdling, förädling och försäljning av jordbruks- och trädgårds- produkter. Cateringverksamhet. Tillverkning och försäljning av hantverk och bruksföremål. Film-, kultur- coh teaterverksamhet. Design, konsultverksamhet, och projektledning inom trädgårds- och jordbruksnäringen samt inom kulturverksamhet.
Olsborg KonteraLillebo Skillöt 1:18153 60MÖLNBOBokföring och finansiell rådgivning.
Osiryx TradingJägersdalsvägen 1153 60MÖLNBOHandel, försäljning och marknadsföring av hälsoprodukter från Polen såsom anti-strålningsprodukter tex för mobilen, telefoner och dator.
Osteopat Sauli LuomaSkullbrovägen 6153 60MÖLNBOHälsa, friskvård och medicin. Osteopatisk och massageterapeutiska behandlingar. Medicinsk fotvård samt idrottsmassage.
OVE ANDERSSONS BYGGSERVICEROSENDALSVÄGEN 14153 60MÖLNBOBYGGNADSVERKSAMHET
P.A. Företagsservice HandelsbolagHögberga gård153 60MÖLNBOÅkeriverksamhet, konsultering-företagsservice, trädgårdsskötsel, uthyrning av trädgårdsmaskiner och byggmaskiner samt därmed fören- lig verksamhet.
PAG:s TrädgårdSkillöt153 60MÖLNBOSkötsel och anläggning av trädgårdar och parker, fastighetsunderhåll.
Paulander Energisystem ABAlpvägen 10d153 60MÖLNBOBolaget ska konstruera, tillverka, sälja/återförsälja och konsultera inom det energitekniska området samt äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
Peter's OdlingNådhammar153 60MÖLNBOHandel med grönsaker, anläggning av trädgårdar och parker samt rådgivning.
PKD EnergisystemAlpvägen 10d153 60MÖLNBOKonsultverksamhet inom energisektorn.
PRB - Jord och SkogSödra Stene Gård153 60MÖLNBOLantbruksarbete inkl. redovisning och administration samt markar- beten på entreprenad.
PROAPIS BIKONSULT HANDELSBOLAGSTENBYVÄGEN 12153 60MÖLNBOBIODLING OCH DÄRMED FÖRENLIG KONSULTVERKSAMHET
Pronovo - Innovation & IdéhandelBjörkhaga153 60MÖLNBOInnovationskonsulting och idéhandel.
Riise MediaJohannedalsvägen 8153 60MÖLNBOVerksamhet 1: Tjänster inom information, media och kommunikation samt därmed förenlig verksamhet. Hjälp till företag och organisationer med intern och extern kommunikation, profilering, IR och PR via exempelvis strategier, webb, press, trycksaker och events. Egen textframställning, reportage, intervjuer, fotografering, samt layout och formgivning av trycksaker och webb. Egen tillverkning och försäljning av konst och konsthantverk. Tillhandahåller även utbildning och kurser. Verksamhet 2: Egen tillverkning och försäljning av konst och konsthantverk såsom måleri, skulptur, keramik, silversmide, konstglas samt därmed förenlig verksamhet. Tillhandahåller även utbildning och kurser.
Rör GasellenJägerdalsvägen 2153 60MÖLNBORörmokeri och svetsning.
Rörgasellen ABJägersdalsvägen 2153 60MÖLNBOBolaget skall bedriva rörarbeten inom VVS, entreprenader inom byggbranschen, svetsarbeten, grävarbeten med maskin samt därmed förenlig verksamhet.
Saltkällans Gård KommanditbolagSaltkällan153 60MÖLNBOOdling, förädling samt försäljning av bär och grönsaker.
Saris SmörgåsbodRosendalsvägen 32153 60MÖLNBOTillverkning av smörgåstårtor,landgångar,kallskuret samt bereda sallader
SOLEX ENERGIKVARNVÄGEN 5153 60MÖLNBOENERGIHANTERING OCH ENERGIFÖRVALTNING SAMT DÄRMED FÖRENLIG KONSULTVERKSAMHET
STALL PAHMellan Stene Gård153 60MÖLNBOÄGA TRAVHÄSTAR FÖR TÄVLINGSBRUK
Steeltec Innovation Sweden ABMjölnarstigen 18153 60MÖLNBOBolaget ska bedriva utveckling och försäljning av egna innovationer och produkter och därmed förenlig konsult- verksamhet, allt företrädesvis inom mekanisk verkstads- industri och fordonskomponenter samt äga och förvalta patent och värdepapper och bedriva därmed förenlig verksamhet.
Steneskogs SkotartjänsterEdesta 34 Mora153 60MÖLNBOBolaget skall bedriva virkestransporter från hyggen till bilväg. Grot från hyggen till upplag. Verksamhet med "skotare".
Stuteri Nådhammar HandelsbolagNådhammar153 60MÖLNBOHästnäring, hästsportprodukter och -tjänster: uppfödning, försäljning, inacordering, utbildning. Tjänster inom ekonomi, förvaltning och projektledning samt därmed förenlig verksamhet.
Södermanlands mobila barnmorskeservicePl 357153 60MÖLNBOBistår vid hemfödsel såsom leg barnmorska.
SÖRBRO SYRATSÖRBRO153 60MÖLNBOFÖRÄDLING AV GRÖNSAKER
T.Ö. BYGG, TORD ÖSTERLUNDSKOGSTORPSVÄGEN 14153 60MÖLNBOBYGGNADSVERKSAMHET
TEST CONSULT CGLOVISELUND153 60MÖLNBOKONSULTVERKSAMHET AVSEENDE TEST OCH PERSON- PROFILANALYS
TJÄDERN 26 HANDELSBOLAGHögfors 16153 60MÖLNBOFASTIGHETSFÖRVALTNING
Tobias Träd & Trädgård ABLövsätter153 60MÖLNBOBolaget ska bedriva avancerad trädvård, trädgårdsdesign, anläggning, landskapsvård, odling, undervisning samt därmed förenlig verksamhet.
TRANSFARSkolvägen 7-11153 60MÖLNBOÖVERSÄTTNINGSVERKSAMHET OCH FRAMSTÄLLNING AV TEXT INOM OMRÅDENA BILTEKNIK OCH BILSERVICE SAMT DÄRMED FÖRENLIG KONSULTVERKSAMHET
Träkänsla ABHögfors 16153 60MÖLNBOBolaget skall bedriva golvslipning, till- och ombyggnad samt reparation av fastigheter, fastighetsförvaltning, agenturverksamhet, bokföringskonsultationer och handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Täcka UddenTäcka Udden153 60MÖLNBODatabearbetning, skrivbyråverksamhet.
Vea Hermansson historiska dräkterBalsberga gård153 60MÖLNBOBeställningstillverkning av historiska dräkter och högtidskläder.
Västerljungs Materialhantering ABEdesta 21153 60MÖLNBOBolaget skall bedriva sortering och lastning av grus och berg samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva föräd- ling av skog till brasved och försäljning till hushåll och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva ekonomisk redovisning och administra- tion, utföra bokslut, årsredovisningar och deklarationer.
Vårdinge Elektriska AktiebolagAllévägen 22153 60MÖLNBOBolaget skall bedriva elektriska installationer, byggservice, vvs-arbeten och därmed förenliga verksamheter.
Vårdinge Hantverk & Måleri ServiceSkolvägen 8153 60MÖLNBOAllt inom bygg och reparation.
Vårdinge MurarenStenliden153 60MÖLNBOMurning och putsnings verksamhet. Arbeten med kakel, klinker och glasbetong.
WANG ELLEFSEN SWEDENSkolvägen 24153 60MÖLNBOKonsultationer, kurser och föredrag inom feng shui, personlig utveckling och geobiologi. Designuppdrag inom grafisk design och kinesisk kalligrafi. Kinesisk hälsobehandlingar som akupunktur, akupressur och massage. Handel med feng shui produkter och kinesiska hälsoprodukter samt smycken, kläder, heminredning och tavlor.
Wembla DesignUtsikten, Ängen 41153 60MÖLNBOWebdesign, websystemdesign, webplatsutveckling, konsultverksamhet, uppdragsverksamhet
Wickstrom EnterprisesNysund 10153 60MÖLNBOMusik, konsert-, kursverksamhet, försäljning av CD. Handel av antikt och begagnat såsom prydnadsföremål, instrument samt mediaproduktion.
ÄpplerotVårdinge By153 60MÖLNBOTrädvård i skog och fruktodling.
Åby Hönsgård ABHjortsberga 33153 60MÖLNBOBolaget skall bedriva animalisk produktion, bedriva grossistverk- samhet med elprodukter, utföra elinstallationer, teleinstallatio- ner, datainstallationer, larminstallationer, ventilationsinstalla- tioner, äga och förvalta fast egendom, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Åke L Nilsson ItkonsultÖstersätra153 60MÖLNBOKonsultverksamhet avseende utredning, projektering, utbildning, systemering och programmering inom databranschen samt försäljning och köp av programvara.
logo
Facebook Pagelike Widget
KONTAKTA OSS

Vårdingerådet
c/o Christian Nielsen
Lillvägen 4
153 60 Mölnbo

E-post: info@molnbo.com
Bankgiro: 435-8693

Copyright © VÅRDINGERÅDET 2016

Vårdingerådet

Vårdingerådet